078/48.75.75
info@actnow-opleidingen.be
https://www.linkedin.com/company/26198082

Verplichte veiligheidsopleiding voor de bouwsector

De sociale partners van de bouwsector hebben op 12 mei 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst “Basisveiligheidsopleidingen” gesloten. Deze cao trad op 1 april 2022 in werking en voorziet onder meer het volgende:

Definitie - wat is een basisveiligheidsopleiding 

Een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s waarmee zij op een bouwplaats kunnen worden geconfronteerd, ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden verricht.

Moeten ook steeds deel uitmaken van een basisveiligheidsopleiding:
•    basiskennis van de wettelijke preventieprincipes
•    de toepassing van aangepaste preventiemaatregelen 
•    het veilig gedrag op een bouwplaats

De duurtijd is in totaal minimaal 8u.  

Timing
De CAO trad in werking op 1 april 2022 met een overgangsperiode van 6 maanden. De deadline om op te leiden wie nog op te leiden is/was ligt dus op 30/09/2022.

Er is echter een extra periode van 6 maanden mogelijk  als het om objectieve en/of praktische organisatorische redenen voor de betrokkenen niet mogelijk is om te voldoen aan de bepalingen. In dit geval kan de deadline, in overleg met de syndicale afvaardiging, worden verschoven naar uiterlijk 31/03/2023.
Indien er geen syndicale afvaardiging is – moet het uitstel aan Constructiv gemeld worden.

Nieuwkomers moeten de basisopleiding volgen binnen de maand na tewerkstelling op de bouwplaats, tenzij die eerste tewerkstelling in juli of augustus is – dan is de deadline 30/09.

bron: Constructiv - Basisveiligheidsopleidingen 

volg nu onze veiligheidsopleiding en zorg dat u in orde bent met deze verplichting. 

De leerinhoud kan u terugvinden bij 'details' (zie rechtsboven). Deze leerinhoud is sectoraal vastgelegd. 

leerinhoud: 

1.    Wettelijke principes en hiërarchie van de preventiemaatregelen;
2.    Belang van risicoanalyse voor aanvang van de werken;
3.    Mogelijke preventieve maatregelen bij risico’s op de bouwplaats;
4.    Het veilig stellen va de werkplek en desgevallend de installatie;
5.    De gebods-,verbods-, en waarschuwingsborden;
6.    De aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het uitvoeren van een taak;
7.    Het veilig werken met hefwerktuigen, aanslagmaterieel, vaste en draagbare machines, alsook met handgereedschap;
8.    De noodzakelijke preventiemaatregelen bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte
9.    De pictogrammen van producten en gevaarlijke eigenschappen;
10.    De risico’s en de preventiemaatregelen bij het werken met producten met gevaarlijke eigenschappen;
11.    De preventiemaatregelen met betrekking tot risico’s van elektrische werfinstallaties;
12.    De juiste handelswijze in geval van een brand op de bouwplaats;
13.    De noodprocedures op de bouwplaats;
14.    Het belang van gedrag, orde en netheid op het veilig werken op de bouwplaats.

Ons opleidingsaanbod

Ik wil mezelf inschrijven voor deze opleiding


Opleiding in uw bedrijf

Ik wens graag een opleiding in mijn eigen bedrijf


Vraag offerte aan

Inschrijven

Kies provincie(s)

Kostprijs

239,00 EUR (excl. btw) / per persoon

Datum

Gelieve eerst een datum te selecteren


Gegevens bedrijf

 

Contactpersoon bedrijf


Inschrijving

gelieve geen tekst uit word rechtstreeks te kopiëren, steeds via kladblok werken
gelieve geen tekst uit word rechtstreeks te kopiëren, steeds via kladblok werken
* Velden verplicht
** Meerrpijs € 40,00 per persoon (met maximum van € 160,00)
*** Meerrpijs € 60,00 per persoon (met maximum van € 240,00)

Opleiding in uw bedrijf

Ik wens graag een opleiding in mijn eigen bedrijf


Vraag offerte aan