078/48.75.75
info@actnow-opleidingen.be
https://www.linkedin.com/company/26198082

eerste interventieploeg

Een brand ontstaat sneller dan je denkt! Wat moet je als werknemer doen in dergelijke geval? Vluchten, een bluspoging ondernemen, collega's waarschuwen,... In deze brandbestrijding opleiding krijg je antwoord op al je vragen! 

Als bedrijf, maar ook als school/kinderopvang, ben je echter verplicht (KB 2014) om een eerste interventieploeg op te leiden binnen de organisatie. Binnen deze opleiding krijgen de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om aan deze verplichting te voldoen. Nadien verkrijgen de deelnemers een attest. 

Deze brandveilige opleiding gaat nog verder dan de opleiding 'hanteren kleine blusmiddelen'. We gaan nog meer praktijkgericht aan de slag en focussen nog sterker op evacuatie.

 Meer info over de inhoud van deze opleiding kunt u terugvinden bij het tabblad details.


Leerinhoud:

Theorie

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand.
 • De soorten branden (brandklassen).
 • De soorten blusmiddelen.
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.
 • Signalisatie.
 • Preventiemaatregelen.
 • Evacuatie: het hoe en waarom.
 • Evacuatie: de regels bij evacuatie.
 • Evacuatie: evacuatieoefening + optimaliseren naar de toekomst toe.

Blussen in de praktijk

 • Tijdens de praktijk worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden in een trainingsunit (aanhangwagen omgevormd tot brandsimulator).
 • De cursist krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand en frietpotbrand.
 • Er wordt gewerkt met diverse soorten blustoestellen, branddeken.
 • Waarschuwen en alarmeren.
 • Hoe veilig een deur te openen? 
 • Evacuatieoefening in het gebouw zelf. 

Methodologie:

Onze lesgevers wisselen steeds praktijk met theorie af, zodanig dat deze opleiding zeer praktijkgericht is en de deelnemers direct de transfer kunnen leggen met hun eigen setting. 

Lesgevers:

WIj doen enkel beroep op ervaren lesgevers die in de praktijk staan en die al heel wat ervaring hebben m.b.t. het thema dat zij doceren. 

Evaluatie:

Voor deze opleiding kiezen wij voor permanente evaluatie, waardoor we de deelnemers doorheen het ganse proces ten volle ondersteunen. Er is binnen deze opleiding dus geen sprake van een afsluitend examen. 

Catering: 

Koffie/water, alsook broodjes inbegrepen.

Opleiding in uw bedrijf

Ik wens graag een opleiding in mijn eigen bedrijf


Vraag offerte aan

Opleiding in uw bedrijf

Ik wens graag een opleiding in mijn eigen bedrijf


Vraag offerte aan