0472/44.34.44
info@actnow-opleidingen.be
https://www.linkedin.com/company/26198082

Mentoropleiding (digitaal)

Je bent vakexpert, maar daarom beschik je nog niet over de noodzakelijke vaardigheden om deze vakexpertise ook over te brengen. Binnen deze mentoropleiding leer je de kneepjes van het vak om nieuwe, jonge werkkrachten adequaat op te leiden. 

Het volgen van deze opleiding is vaak vanuit de onderwijsinstellingen reeds een verplichting om een stagiair te mogen begeleiden, dit binnen het kader van duaal leren. Maar je krijgt er ook veel voor terug, de nodige expertise én vaak ook subsidies (vb. mentorkorting - zie hieronder meer). 

 Meer info over de inhoud van deze opleiding kunt u terugvinden bij het tabblad details.
U kan deze mentoropleiding bij ons in 3 vormen volgen:

 • klassikale mentoropleiding: u kiest een datum en locatie naar keuze en volgt deze dagopleiding (8u) ter plaatse
 • digitale mentoropleiding: u schrijft in voor 2 sessies waarbij u online moet inloggen en online leskrijgt (communicatie met lesgever gebeurt via webcam/ microfoon van uw computer). 
 • e-learning mentoropleiding: u schrijft in en ontvangt een logincode. Daarna doorloopt u individueel dit onlinetraject, dit op uw eigen tempo en op momenten die voor u het beste passen. Deze opleiding is beschikbaar in NL, FR en ENG.  
 • Kostprijs voor de mentoropleiding bedraagt 195 euro pp (excl. btw) en is dus voor elke opleidingsvorm hetzelfde (klassikaal/ digitaal / e-learning). We werken niét met een examen voor deze opleiding. 

Waarom de mentoropleiding volgen?

Doelgroepvermindering voor mentoren (mentorkorting) 

Sedert 05/06/2018 zijn wij erkend door de overheid voor de doelgroepvermindering voor mentoren (dit voor allé sectoren).
Op die manier kan u als werkgever een RSZ vermindering verkrijgen op het loon van uw mentor (werknemer). 
meer info op https://www.vlaanderen.be/mentorkorting 

Extra premies, uitsluitend voor de bouwsector 

1) Na het volgen van deze opleiding verkrijg je het attest, erkend door Constructiv, waardoor je recht hebt op een premie van 1 000 euro per jongere (BouwInGroeibanen) die je minstens 6 maanden in dienst hebt.

2) als mentor mag je binnen het bedrijf ook zelf BedrijfsInterneOpleidingen mag geven (tot 120u/ schooljaar/ arbeider). Dit niet enkel aan nieuwkomers binnen het bedrijf, maar tevens aan collega's. 

3) Sinds 2020 verkrijgt u ook (via het traject van meester-mentor) een bijkomende jaarlijkse premie van 1 000 euro per actieve mentor binnen je onderneming. Binnen het traject meester-mentor kan je niet enkel nieuwe/ jonge collega's gaan opleiden/ begeleiden, arbeiders maar eveneens vaste werkkrachten die van jobfunctie wijzigen/ evolueren.
In die optiek is het interesant om meerdere mentoren in dienst te hebben.  

Duaal leren

Onze mentoropleiding / duale opleiding is niet sectorgebonden en bijgevolg toegankelijk voor elke sector. 
Enkele sectoren, vb. HORECA, Hout, Haartooi & Binnenvaart, aanvaarden echter enkel sectorspecifieke mentoropleidingen of voorzien bijkomende voorwaarden voor andere erkende mentoropleidingen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u via deze link: Mentoropleiding in het kader van alternerend leren | Vlaanderen.be

inschrijven? 

U wenst zicht in te schrijven? Klik hieronder op 'ons opleidingsaanbod' en 'toon beschikbare data'.

Leerinhoud: 

 • Wat is een mentor?
 • Wie is de pupil?
 • Competenties en talenten
 • Kernkwaliteiten (Ofman)
 • Onthaal nieuwkomers
 • Communicatie
 • Conflicten
 • Leerstijlen
 • Opmaken van opleidingsplan
 • Instructies geven
 • Wanneer en hoe bijsturen
 • Feedback geven
 • Coachen
 • Vorderingen opvolgen
 • Evalueren

Methodologie:

Onze lesgevers wisselen steeds praktijk met theorie af, zodanig dat deze opleiding zeer praktijkgericht is en de deelnemers direct de transfer kunnen leggen met hun eigen setting. 

lesgevers:

WIj doen enkel beroep op ervaren lesgevers die in de praktijk staan en die al heel wat ervarign hebben m.b.t. het thema dat zij doceren. 

Duurtijd:

Deze opleiding duurt 1 dag. Voor de digitale opleiding splitsen we dit in 2 voormiddagen van 4u. 

Evaluatie:

Voor deze basisopleiding kiezen wij voor permanente evaluatie, waardoor we de deelnemers doorheen het ganse proces ten volle ondersteunen. Er is binnen deze opleiding dus geen sprake van een afsluitend examen. 

Catering: 

Niet van tel (online webinar) 

Praktische info:

Deze opleiding gaat online door (webinar), dit via het programma ZOOM. We splitsen deze dagopleiding op in 2 voormiddagen. 

De deelnemers ontvangen 3 dagen voor de opleiding een login (link) om aan het webinar te kunnen deelnemen. Hiermee kunt u eenvoudig inloggen en deelnemen.

Om hieraan te kunnen deelnemen het je enkele zaken nodig: een computer met internetverbinden die tevens over een microfoon en webcam beschikt. Het is noodzakelijk om tijdens de opleiding in beeld te blijven alsook vragen te kunnen stellen/ beantwoorden via de microfoon. 

Ons opleidingsaanbod

Ik wil mezelf inschrijven voor deze opleiding


Opleiding in uw bedrijf

Ik wens graag een opleiding in mijn eigen bedrijf


Vraag offerte aan

Kostprijs

195,00 EUR (excl. btw)

Praktische informatie

Deze digitale opleiding omvat 2 voormiddagsessies. U dient dus hieronder in te tekenen voor 2 sessies, waarvan één voor sessie 1, en één voor sessie 2. Gelieve hier de nodige aandacht aan te schenken bij inschrijving. 
U verkrijgt pas het attest van mentor nadat u zowel sessie 1 als 2 heeft gevolgd. U kan vrij kiezen naar moment toe hieronder. 


Inschrijven


 

gelieve geen tekst uit word rechtstreeks te kopiëren, steeds via kladblok werken
* Velden verplicht
** Meerrpijs € 40,00 per persoon (met maximum van € 160,00)
*** Meerrpijs € 60,00 per persoon (met maximum van € 240,00)