workshop brandblussen

Weet uw personeel wat te doen indien er een brand uitbreekt bij u op het bedrijf? In deze korte workshop leert uw personeel adequaat te reageren op een startende brand. 

Binnen deze praktijkworkshop van 1 uur, gaan we gedurende 15 min in op de theoretische kant van brand ( vuurdriehoek, brandklassen en blusmiddelen). Daarna trekken we naar buiten voor het praktijkgedeelte (45 min). Na deze workshop van 1 uur heeft uw personeel de basis mee om een startende brand te blussen. 
Richtaantal qua groepsgrootte is 20 personen per groep, op die manier kunnen al snel 80 werknemers de revue passeren per halve dag. 


Leerinhoud

Theorie

 • Het begrip brand
 • de vuurdriehoek
 • De soorten branden (brandklassen).
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.

Blussen in de praktijk

 • Tijdens de praktijk worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden in een trainingsunit (aanhangwagen omgevormd tot brandsimulator)
 • Een beginnende brand blussen
 • Een frietpotbrand blussen

Methodologie

Onze opleidingen combineren steeds praktijk en theorie, zodanig dat de aangebrachte technieken/ vaardigheden, meteen ingeoefend kunnen worden. Een activerende en interactieve manier van lesgeven staat hier centraal. 

Brandblusunit 

Gedurende deze opleiding maken wij gebruik van een mobiele blusunit(aanhangwagen). Deze blusunit omvat, naast de brandsimulator, ook een blusservulstation. Hierdoor kunnen de deelnemers meerdere keren de praktijkvaardigheden inoefenen. 

Wij hebben bewust geopteerd voor dit blusservulstation omdat dit verschillende voordelen met zich meebrengt:

 • milieugewijsbrengen wij geen schade toe, daar we werken met water/ schuim
 • bijgevolg ook geenrestafval/ poeder nadien op uw domein, die schade kan toebrengen op uw eigendom/ wagenpark of dat van de naburige bedrijven (poederblussers brengen schadetoe aan metaal)
 • geen vervelend opkuiswerknadien
 • meer ruimte tot praktijk/ oefenen, omwille van de mogelijkheid om continue blussers te vullen
 • lagere kostprijsopleiding (geen aankoop afzonderlijke brandblussers)
 • de verschillen tussen de blussers worden besproken, maar in de werking hiervan verschillen deze niet (dus ook geen reden om met de verschillende blussers aan de slag te gaan). 

Indien u dit echter wenst, dan kan u nog steeds ervoor opteren om afzonderlijke brandblussers aan te kopen (kostprijs per blusser, zie hieronder). Wij raden dit echter niet aan:

 • co2 blussers biedt weinig meerwaarde in buitenlucht
 • poederblusser veroorzaakt schade en is milieuvervuilend. 

Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de schade aangericht door het gebruik maken van deze blustoestellen. 

Optioneel: blussers

 • poederblusser: 30 euro/ blusser
 • CO2 blusser 5 kg: 30 euro/ blusser
 • Schuimblusser 6 liter: 30 euro/ blusser

Uw docent

Voor deze opleiding rekenen wij op de know-how van diverse vaste docenten die allen actief zijn binnen de brandweer. Daarnaast zijn deze lesgever ook didactisch geschoold. Door hun interactieve en laagdrempelige manier van lesgeven, doorspekt met eigen ervaringen, blijft de materie zeker hangen!
Voor deze workshop brandblussen is de lesgever steeds ondersteund door een tweede lesgever die vnl. de technische ondersteuning (blussers vullen, klaarzetten,...) op zich neemt. Op die manier benutten we het uurtje ten volle en kunnen we grotere groepen laten blussen.  

Praktische info

Datum: nog nader te bepalen
Locatie: bij de klant zelf
Richtaantal deelnemers: max 20 (afwijkingen mogelijk - contacteer ons)
Duurtijd: minstens een halve dag (4 groepen)

Vereiste infrastructuur

Theoriegedeelte:

 • een voldoende ruim leslokaal om het theoriegedeelte te geven
 • whiteboard / flipover (indien niet aanwezig – niet problematisch)
 • beamer (indien deze niet beschikbaar is dan voorzien wij deze kosteloos)

Praktijkgedeelte: 

 • Plaats voor wagen + aanhangwagen op de parking bedrijf. 
 • Totale plaats: 3,5 meter (breedte) op 15 meter (lengte).Dit stemt overeen met een 6 tal parkeerplaatsen (horizontaal naast elkaar). 
 • Deze plaats moet vlot toegankelijk zijn voor een voertuig en moet in open lucht zijn (parking). Deze moet op een vuurvaste ondergrond gelegen zijn (asfalt, steentjes,… dus geen gras, beplanting, schors,.. ). 
 • Binnen een straal van 5 meter van de aanhangwagen mag niets aanwezig zijn: geen voertuigen/ gebouwen/ stockeerplaatsen,… . Bij voorkeur is er op deze plaats weinig bedrijvigheid (verkeer, passage, …). 
 • Ook mag deze plaats niet in de onmiddelijke omgeving zijn van gevaarlijke stockeerplaatsen, of leidingen/ voorzieningen (vb. gastanks, elektricitetiskasten,..). 
 • Gelieve de preventieadviseur van uw bedrijf aan te spreken om zodoende te komen tot de meest geschikte plaats.
 • Deelnemers dienen geen loshangende kledij te dragen. Dienen bij voorkeur katoenen kledij aan te doen (minder kans op brandgevaar). Tevens ook regenkledij zelf voorzien indien het regent. 
 • Een stopcontact/ stroomvoorzieningdient aanwezig te zijn binnen de 30 metervan de locatie van onze aanhangwagen. 
 • Toevoer tot water(om onze watertank te kunnen bijvullen). Dit binnen de 40 meter. Dit mag een gewone buitenaansluiting zijn (om tuinslang op aan te sluiten) Indien geen waterkraan aanwezig is in deze nabijheid, dan kunnen wij dit ook oplossen door gebruik te maken van een jerrycan/emmer. 

syllabi – handboeken

Er wordt een syllabus voorzien voor de deelnemers. 

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille (tot 30% overheidssubsidie)

Aanbod op maat

Ik wens graag een opleiding in mijn eigen bedrijf


Vraag offerte aan
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!