0472/44.34.44
info@actnow-opleidingen.be
https://www.linkedin.com/company/26198082

Hanteren kleine blusmiddelen (E-learning)

Een brand ontstaat sneller dan je denkt! Wat moet je als werknemer doen in dergelijke geval? Vluchten, een bluspoging ondernemen, collega's waarschuwen,... In deze opleiding krijg je het antwoord op al je vragen! 

Als bedrijf, maar ook als school/ kinderopvang, ben je echter ook verplicht (KB 2014) om een eerste interventieploeg op te leiden binnen de organisatie. Binnen deze opleiding verkrijgen de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om aan deze verplichting te voldoen. Nadien verkrijgen de deelnemers ook een attest. 

Elke deelnemers kan het theoretische onderdeel van deze opleiding vanaf nu ook via E-learning traject volgen. Voor het praktische gedeelte (4u) komen wij uiteraard nog steeds ter plaatse. 

Voordeel: U kunt groepen opsplitsen voor het praktische gedeelte en zo kleinere groepen bekomen (= corona-proof)

Indien u opteert voor het e-learningtraject dan dient u op zelfstandige wijze een leerpad te doorlopen. Dit leerpad bestaat uit een variatie aan leermateriaal: filmpjes, artikels, tekst, vragen,... U kan dit leerpad doornemen op een tijdstip en locatie die voor u het beste past. Daarnaast kan u ook het doornemen van dit leerpad spreiden doorheen de tijd. Op het einde van de rit moet u alle opdrachten afgerond hebben. 

Leerinhoud:

Theorie

  • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand.
  • De soorten branden (brandklassen).
  • De soorten blusmiddelen.
  • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
  • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.
  • Preventiemaatregelen
  • Blussen in de praktijk

Tijdens de praktijk worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden in een trainingsunit (aanhangwagen omgevormd tot brandsimulator)
De cursist krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand en frietpotbrand.
Er wordt gewerkt met diverse soorten blustoestellen, branddeken

Methodologie:

Onze lesgevers wisselen steeds praktijk met theorie af, zodanig dat deze opleiding zeer praktijkgericht is en de deelnemers direct de transfer kunnen leggen met hun eigen setting. 

lesgevers:

Wij doen enkel beroep op ervaren lesgevers die in de praktijk staan en die al heel wat ervaring hebben m.b.t. het thema dat zij doceren. 

Evaluatie:

Voor deze opleiding kiezen wij voor permanente evaluatie, waardoor we de deelnemers doorheen het ganse proces ten volle ondersteunen. Er is binnen deze opleiding dus geen sprake van een afsluitend examen. 

Opleiding in uw bedrijf

Ik wens graag een opleiding in mijn eigen bedrijf


Vraag offerte aan