(volle dag) ergonomie + opfris EHBO

Deze opleiding op jouw locatie?

(volle dag): drugs en alcohol in de bouw + opfris EHBO

Deze opleiding op jouw locatie?

(volle dag): gevaarlijke producten + EHBO

Deze opleiding op jouw locatie?

(volle dag): hanteren kleine blusmiddelen + EHBO opfris

Deze opleiding op jouw locatie?

10 jarige aansprakelijkheid bij aannemers en architecten

Men hoort vaak van de 10 jarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect maar wat houdt dit juist in ? 


Deze opleiding op jouw locatie?

actieve rugpreventie

Ruggklachten, heel wat Belgen krijgen er helaas mee te maken gedurende hun loopbaan. Vaak kan dit echter voorkomen worden. Het enige wat je moet kennen zijn enkel basisprincipes, die je dan verder kan implementeren op de werkvloer. Binnen deze sessie leer je dit! 
Niet enkel zinvol voor mensen die reeds last hebben van de rug, maar zeker ook preventief! 

Deze opleiding op jouw locatie?

Basisopleiding bedrijfseerstehulp

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Binnen deze opleiding verkrijgt u de basis omtrent eerste hulp en hoe te reageren indien er zich een noodsituatie voordoet. 
U bent als bedrijf ook verplicht (KB uit 2010) om een aantal personen in dienst te hebben die hulpverlener zijn. Na deze opleiding verkrijgt u het erkende attest van bedrijfseerstehulp. Na het volgen van deze basisopleiding (16 uur) is een jaarlijkse herhaling tevens een must/ vereiste. Enkel op die manier blijft de kennis vers in gedachten zitten.22/06/2019 & 23/06/2019
van 08:00 tot 17:00
Gent
11/07/2019 & 12/07/2019
van 08:00 tot 17:00
Wevelgem
Deze opleiding op jouw locatie?

beter communiceren op de werkvloer

Je kan niet niet communiceren. Maar hoe verbeter je je communicatie op de werkvloer? Communiceren en omgaan met collega’s is niet evident. Zeker al niet indien ze een andere positie bekleden binnen het bedrijf dan jezelf. Hoe pak je communicatie aan en op wat dien je te letten?

Deze opleiding op jouw locatie?

burn-out: hoe preventief te werk gaan?

De samenleving legt veel druk op bedrijven/ werknemers en dit eist vaak zijn tol. De cijfers wat betreft burn-out zijn niet gunstig. In deze opleiding willen we hiermee preventief aan de slag gaan. Door enkele relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan je hier preventief aan de slag gaan. 
Deze opleiding op jouw locatie?

Conflicthantering: hoe omgaan met een conflict

Op de werkvloer is er wel vaker spraken van een conflict, naar aanleiding van een discussie of miscommunicatie. Maar wat te doen als dit conflict blijft aanhouden, waardoor de algemene groepssfeer of zelf functioneren binnen het bedrijf in het gedrang komt? In deze opleiding leer je hoe je deze explosieve situatie kan ontmijnen.

Deze opleiding op jouw locatie?

drugs & alcohol op de werkvloer

Je hebt een werknemer waarvan je denkt dat hij regelmatig alcohol of drugs gebruikt en soms zelfs geïntoxiceerd naar het werk komt. Wat kan en mag je hieraan doen? Op wat moet je letten (wettelijk) en hoe pak je deze confrontatie het beste aan (menselijk). Al deze gevoelige aspecten komen in deze opleiding aan bod. 

Deze opleiding op jouw locatie?

eerste interventieploeg

Deze opleiding op jouw locatie?

efficient vergaderen en communiceren

Iedereen heeft het al eens meegemaakt, een vergadering die veel te lang duurt en waarbij men blijft doordrammen over onbelangrijke details. Om een vergadering efficiënt te laten verlopen dient men bepaalde regels te hanteren. In deze opleiding leer je hoe een vergadering effecten te organiseren, met als afsluiter een kleine vergadering om deze regels in de praktijk om te zetten.Deze opleiding op jouw locatie?

EHBO aangeduid persoon

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Binnen deze opleiding verkrijgen uw werknemers de basis van EHBO. Op die manier zijn ze gewapend om correct te reageren wanneer er zich een noodsituatie voordoet.
Na deze opleiding verkrijgen de deelnemers het attest van aangewezen persoon. 

Deze opleiding op jouw locatie?

EHBO basisopleiding Portugees

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Binnen deze opleiding verkrijgt u de basis omtrent eerste hulp en hoe te reageren indien er zich een noodsituatie voordoet. 

U bent als bedrijf ook verplicht (KB uit 2010) om een aantal personen in dienst te hebben die hulpverlener zijn. Na deze opleiding verkrijgt u het erkende attest van bedrijfseerstehulp. Na het volgen van deze basisopleiding (16 uur) is een jaarlijkse herhaling tevens een must/ vereiste. Enkel op die manier blijft de kennis vers in gedachten zitten.

Deze opleiding op jouw locatie?

EHBO initiatie

Deze opleiding op jouw locatie?

EHBO-opleiding voor leerlingen

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Daarom is het van belang om leerlingen voor te bereiden,  zodanig dat ze hier gepast op kunnen reageren. De laatste jaren was er, meer dan terecht ook, een verhoogde aandacht voor het belang van EHBO-kennis bij leerlingen. Daarenboven is het zo dat EHBO-kennis ook in de eindtermen van zowel basisonderwijs als secundair onderwijs opgenomen zijn en bijgevolg ook verplicht dienen bereikt te worden.  
Probleem echter, is dat leraren vaak onvoldoende expertise hebben in de materie van eerste hulp en/of niet over het nodige (vaak dure) materiaal beschikken zoals reanimatiepoppen, oefenAED, verbandkoffers,...  

Gelukkig kunnen scholen beroep doen op externe organisaties die zich hierin specialiseren. ACT NOW is zo'n organisatie en tevens erkend partner van van minister Crevits haar initiatief EHBO op school.
Neem verder contact met ons op voor vrijblijvende informatie!

Deze opleiding op jouw locatie?

EHBO-opleiding voor leraren

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Weet u en uw personeel hoe het beste te reageren? 
Welke eerste hulp moet je toedienen? Wie te verwittigen? Wat te doen met de andere leerlingen in je klas...? Allemaal zaken waarmee je op het moment zelf komt te zitten, en waar niet iedereen correct op reageert. 

Uit onderzoek* blijkt dat er een grote kloof heerst tussen hoe mensen denken te reageren in een noodsituatie, en hoe ze effectief zouden moeten reageren. Het belang van een eerste hulp opleiding is hier cruciaal! Enkel door het volgen van een degelijke opleiding kan je je voorbereiden om gepast te reageren in een noodsituatie. 

Dit is tevens de reden waarom minister Crevits het belang van EHBO-opleidingen benadrukt. Dit zowel bij onderwijzend personeel, alsook bij leerlingen. Neem verder contact met ons op voor vrijblijvende informatie! 

Act now-opleidingen is een erkend partner van minister Crevits initiatief EHBO op school.
* cfr. Artikel Knack 5/09/2017 'hoe meer mensen eerste hulp kennen, hoe beter we daar allemaal van worden'. 

Deze opleiding op jouw locatie?

feedback geven en krijgen

Op de werkvloer moet je vaak feedback geven aan collega’s, maar hoe zorg je ervoor dat deze feedback niet dreigend, maar ook niet betuttelend overkomt. Hoe zorg je ervoor dat ze met deze feedback aan de slag gaan, en hoe zorg je er zelf voor dat je open staat voor feedback? Binnen deze opleiding leer je het.


Deze opleiding op jouw locatie?

functionerings- & evaluatiegesprekken, hoe hiermee starten?

Het op regelmatige basis evalueren van je personeel is van belang. Hieromtrent een gesprek aangaan is getuige van respect en appreciatie naar je werknemers. Maar hoe pak je dit het beste aan? En wat is nu precies de meerwaarde en doelstelling van dit gesprek? In deze korte avondopleiding werken we heel doelgericht.

Deze opleiding op jouw locatie?

Hanteren kleine blusmiddelen

Een brand ontstaat sneller dan je denkt! Wat moet je als werknemer doen in dergelijke geval? Vluchten, een bluspoging ondernemen, collega's waarschuwen,... In deze opleiding krijg je het antwoord op al je vragen! 
Als bedrijf, maar ook als school/ kinderopvang, ben je echter ook verplicht (KB 2014) om een eerste interventieploeg op te leiden binnen de organisatie. Binnen deze opleiding verkrijgen de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om aan deze verplichting te voldoen. Nadien verkrijgen de deelnemers ook een attest. 23/06/2019
van 13:00 tot 17:00
Wevelgem
Deze opleiding op jouw locatie?

Hoe EHBO implementeren binnen de klas

Er is de laatste jaren een verhoogde aandacht voor EHBO binnen de klassetting. Dit is maar goed ook, want we willen nl. dat onze leerlingen, toekomstige burgers, gepast kunnen reageren wanneer zich een noodsituatie voordoet.
Het correct toepassen van eerste hulp is tevens opgenomen in de eindtermen van zowel lager als secudair onderwijs. Leraren zijn dus verplicht om hieraan te werken. Hoe dit concreet te doen is echter niet evident. Ook al beschik je als leraar over voldoende kennis EHBO, dan nog is het vaak zoeken hoe je deze materie moet aanbrengen, welke leerinhoud op welke leeftijd kan/ mag aangeleerd worden, ... 
Binnen deze opleiding kom je dit te weten! 

Deze opleiding op jouw locatie?

Hoe sociale media inzetten om meer klanten aan te trekken?

Sociale media is niet langer weg te denken uit onze samenleving. Praktische alle bedrijven hebben een account en halen hier voordelen uit. Geen zin meer om langs de kant te staan, maar je wenst ook op de kar te springen? Na deze sessie heb je de nodige handvaten om hiermee aan de slag te gaan.

Deze opleiding op jouw locatie?

interactief lesgeven met de tablet

Heel wat kinderen komen thuis in aanraking met de tablet. Vaak gebruiken ze deze ter ontspanning (filmpjes, spelletjes,..). Toch kan dit medium ook een meerwaarde bieden binnen het effectieve lesgeven. Veel leraren wagen zich hier echter niet aan, dit omwille van verschillende redenen: gebrekkige technologische kennis, niet overtuigd zijn van de meerwaarde van media-integratie in de klas, ... Onbekend maakt namelijk onbemind.
Binnen deze opleiding gaan we daarom in op de voordelen van tablet-integratie binnen de klas en gaan we ook effectief aan de slag hiermee. De toepassingen die men in deze opleiding ziet, worden aangepast aan de doelgroep. U verkrijgt dus tips & trics op maat van uw noden. 

Deze opleiding op jouw locatie?

kinderen en diversiteit

Hoe gaan kinderen om met het 'anders-zijn' van zichzelf of van anderen ?  Hoe kunnen we hen daarin begeleiden ?  Deze vorming geeft een antwoord op wat 'diversiteit' is, welke visies er zijn omtrent omgaan met diversiteit, maar is vooral gericht op hoe kinderen ermee omgaan en hoe je hen kan begeleiden in deze ontdekkings- en zoektocht.

Deze opleiding op jouw locatie?

Levensreddend handelen (LRH)

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Binnen deze opleiding verkrijgen u en uw medewerkers de basis omtrent eerste hulp en hoe te reageren indien er zich een noodsituatie voordoet binnen uw kinderopvang. Nadien verkijgt u een officieel attest van Kind en Gezin. 

Deze opleiding op jouw locatie?

Mentoropleiding

Je bent vakexpert, maar daarom beschik je nog niet over de noodzakelijke vaardigheden om deze vakexpertise ook over te brengen. Binnen deze mentoropleiding leer je de kneepjes van het vak om nieuwe, jonge werkkrachten adequaat op te leiden.  
Na het volgen van deze opleiding verkrijg je een attest waardoor je als werkgever een RSZ korting kan aanvragen voor je mentor (indien deze in loondienst werkt). Dit voordeel is dus van kracht voor allé sectoren. Meer info op: https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors 
Bijkomend voordeel voor de bouwsector is dat onze opleiding ook erkend is door Constructiv (sectorfonds bouw), waardoor je recht hebt op een premie van 1000 euro per jongere, alsook je zelf BedrijfsInterneOpleidingen mag geven. 
http://fvb.constructiv.be/nl/voor-werkgevers/administratieve%20documenten/de%20bouwingroeibaan.aspx 24/06/2019
van 08:30 tot 16:30
Brussel
05/07/2019
van 08:30 tot 16:30
Ieper
06/07/2019
van 08:30 tot 16:30
Wilrijk (Antwerpen)
08/07/2019
van 08:30 tot 16:30
Maaseik
12/08/2019
van 08:30 tot 16:30
Brugge (Sint-Kruis)
16/08/2019
van 08:30 tot 16:30
Wilrijk (Antwerpen)
21/08/2019
van 08:30 tot 16:30
Diepenbeek
26/08/2019
van 08:30 tot 16:30
Sinaai
31/08/2019
van 08:30 tot 16:30
Wevelgem
Deze opleiding op jouw locatie?

mentoropleiding - follow-up sessie

Na het volgen van de mentoropleiding kan een deelnemer na verloop van tijd toch nog met heel wat praktische en concrete vragen komen te zitten. Binnen deze follow-up sessie van een half dagje bespreken we deze bezorgdheden in groep en komen we ook tot enkele concrete en praktische oplossingen om hieraan verder te werken. 

Deze opleiding op jouw locatie?

natuurbeleving bij kinderen

Kinderen terug naar buiten brengen betekent dat een kind vol verwondering de natuurlijke omgeving kan verkennen, op onderzoek kan gaan en op alle ontwikkelingsgebieden belangrijke stappen zet.  Hoe kan je als begeleiding daar op inspelen ?  Welke attitude is belangrijk ?  Welke voordelen heeft dit voor het kind ?  Indien mogelijk is er een ervaringsmoment voor de deelnemers en worden er tal van ideeën meegegeven om met weinig inspanningen en een lage kostprijs deze natuur-activiteiten te realiseren.

Deze opleiding op jouw locatie?

opfriscursus bedrijfseerstehulp

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Binnen deze opleiding verkrijgen uw werknemers een opfrissing van de reeds gevolgde basiscursus. Op die manier zit terug vers in gedachten hoe ze moeten reageren indien er zich een noodsituatie voordoet. U bent als bedrijf ook verplicht (KB uit 2010) om een aantal personen in dienst te hebben die hulpverlener zijn. Na deze opleiding verkrijgen de deelnemers het erkende attest van bedrijfseerstehulp. 27/06/2019
van 08:00 tot 12:00
Gent
02/07/2019
van 08:30 tot 12:30
Kortrijk
08/07/2019
van 08:00 tot 12:00
Brugge (Sint-Kruis)
Deze opleiding op jouw locatie?

Opleiding didactiek

Lesgeven lijkt eenvoudig, maar is het zeker niet. Vakexpertise is één ding, didactiek en de manier om kennis over te brengen is een tweede iets. Binnen deze opleiding didactiek leer je de kneepjes van het vak om je leerinhoud op een boeiende en activerende les aan te brengen.  Doorheen de les speelt de lesgever verder in op vragen/ interesses die leven bij de deelnemers. 

Deze opleiding op jouw locatie?

Opleiding EHBO en reanimatie

EHBO en reanimatie is een belangrijke topic. BInnen deze korte opleiding leer je de basis van dit alles, zodanig dat je weet wat te doen indien er zich een noodsituatie voordoet. 
Binnen deze opleiding leer je de basisprincipes van EHBO, alsook reanimatieren. Ook is er aandacht voor het AED-toestel. Met behulp van een AED-toestellen stijgen de overlevingskansen bij iemand met hartfalen gigantisch (in België een spijtige realiteit van dagelijks zo'n 30 Belgen). De kans op overleving stijgt van 5 à 10%, naar een spectaculaire 70% wanneer men reanimatie en AED-toestel gaat combineren. 
Deze levensreddende functie, in combinatie met het feit dat dit toestel de laatste jaren serieus in prijs is gezakt, zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven/ organisaties/ scholen gaan investeren in dit toestel. Daarnaast verkrijgt uw bedrij/ organiastie/ school ook een positief imago door de aanwezigheid van dit levensreddende toestel. 

Deze opleiding op jouw locatie?

Opleiding EHBO: basis EHBO en reanimatie

EHBO en reanimatie is een belangrijke topic. BInnen deze korte opleiding leer je de basis van dit alles, zodanig dat je weet wat te doen indien er zich een noodsituatie voordoet. 
Binnen deze opleiding leer je de basisprincipes van EHBO, alsook reanimatieren. Ook is er aandacht voor het AED-toestel. Met behulp van een AED-toestellen stijgen de overlevingskansen bij iemand met hartfalen gigantisch (in België een spijtige realiteit van dagelijks zo'n 30 Belgen). De kans op overleving stijgt van 5 à 10%, naar een spectaculaire 70% wanneer men reanimatie en AED-toestel gaat combineren. 
Deze levensreddende functie, in combinatie met het feit dat dit toestel de laatste jaren serieus in prijs is gezakt, zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven/ organisaties/ scholen gaan investeren in dit toestel. Daarnaast verkrijgt uw bedrij/ organiastie/ school ook een positief imago door de aanwezigheid van dit levensreddende toestel. 

Deze opleiding op jouw locatie?

positief opvoeden: belonen en straffen

Opvoeden is een dagelijkse, maar daarom geen eenvoudige opdracht.  In positief opvoeden proberen we voornamelijk het accent te leggen op de zaken die goed zijn, die wenselijk zijn.  Positief gedrag stimuleren zorgt ervoor dat er meer positief gedrag volgt.  En wat als het niet 'positief' is.  Hoe reageren we daar dan best op ?  Hoe bouw je verder aan een positieve relatie, als er (te) vaak negatieve interacties zijn ?

Deze opleiding op jouw locatie?

taalstimulering bij jonge kinderen

Vanaf wanneer kan je je kindje prikkelen met taal ?  Op welke leeftijd zijn ze gevoelig om taal aan te leren ? Wat kan je doen ?  Welk materiaal kan je gebruiken ? Wanneer beginnen met boeken ? Wat is een goed kinderboek ?  ... en nog veel tips. 

Deze opleiding op jouw locatie?

VCA basisopleiding

Een verplichting opleiding voor de bouwsector, maar zinvol voor iedereen! 
Nieuwe werkkrachten binnen de bouw moeten deze opleiding volgen (+ slagen voor het examen). Om de 10 jaar opnieuw te hernemen. 

Deze opleiding op jouw locatie?

werken met gevaarlijke producten

Deze opleiding op jouw locatie?

Wet Breyne en de woninghuurwet

Wat houdt de wet Breyne nu in de praktijk allemaal in en op wie is dit allemaal toepasselijk ?

De woninghuurweg: wat zijn mijn rechten en wat zijn mijn plichten als huurder/verhuurder ?

Naast de bespreking van de woninghuurwet wordt er ook aandacht besteed aan nuttige tips voor in de praktijk zowel als huurder als verhuurder.

Deze opleiding op jouw locatie?

wet handelshuur

Wat houdt de handelshuurwetgeving allemaal in ? 


Wat zijn mijn rechten en wat zijn mijn plichten als handelshuurder/ verhuurder ? 


Naast de bespreking van de handelshuurwet wordt er ook aandacht besteed aan nuttige tips in de praktijk zowel voor de huurder als verhuurder.

Deze opleiding op jouw locatie?

wetgeving vereisten EHBO/ brand

Wat verwacht de overheid nu precies m.b.t. preventiebeleid op het vlak van EHBO (KB 2010), alsook brandpreventie (2014)? 
Binnen deze korte en krachtige sessie verkrijg je alle concrete en praktische informatie, alsook enkele handige tips & trics, waardoor je gericht aan de slag kan gaan binnen je eigen bedrijf. 
Door het op punt zetten van je preventiebeleid kan je heel wat menselijk, maar ook financiële schade voorkomen. Beter voorkomen dan genezen!  

Deze opleiding op jouw locatie?
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!