078/48.75.75
info@actnow-opleidingen.be
https://www.linkedin.com/company/26198082

Arbeidsdeal

Op 9/11/2022 werden de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en zijn deze bijgevolg ook van kracht. 
levenslang leren, en bijhorend dus opleidingen, staat centraal binnen deze hervorming. 
Hieronder sommen we de voornaamste veranderingen op gelinkt aan het levenslang leren. 
Hopelijk bent u al in orde? 

Individueel opleidingsrecht

Tot nu toe was het recht op opleiding collectief en bestond het uit een gemiddeld aantal dagen opleiding per full time equivalent (FTE), verdeeld over de onderneming. 
Voortaan is dit dus iets wat geldt voor elke werknemer en bijgevolg is dit dus getransformeerd naar een individueel opleidingsrecht. 
Concreet wil dit zeggen dat de werknemers binnen je organisatie recht hebben op x aantal opleidingen. De X, het exacte aantal dus, hangt af van de grootte van je onderneming. 
Voor onderneming tussen de 10 en 20 werknemers komt dit neer op 1 opleidingsdag per werknemer, per jaar. 
Voor onderneming van minstens 20 werknemers, komt dit neer op:  
o minstens 4 opleidingsdagen in 2023
o minstens 5 opleidingsdagen vanaf 2024

Jaarlijks opleidingsplan

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks, voor 31 maart, een opleidingsplan opstellen en communiceren. 

Heeft u reeds voldoende opleidingen ingeboekt voor 2023? 
Aarzel niet om contact op te nemen! 

Bron: Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)