078/48.75.75
info@actnow-opleidingen.be
https://www.linkedin.com/company/26198082

Vaak krijgen we de vraag hoeveel hulpverleners nodig zijn in een bedrijf. En welke opleiding moeten ze daarvoor volgen.


De wet:

In het KB van 15 december 2010 staat:
De werkgever stelt de volgende maatregelen vast :


1° hij werkt de procedures van eerste hulp uit volgens de voorschriften van het intern noodplan;
2° hij bepaalt welke middelen noodzakelijk zijn voor de organisatie van de eerste hulp;
3° hij bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp en de kwalificaties waarover zij dienen te beschikken;
4° hij bepaalt de specifieke risico's verbonden aan zijn activiteiten, waarvoor de hulpverleners hetzij de basiskennis en -vaardigheden inzake eerste hulp, hetzij deze basiskennis en -vaardigheden aangevuld met de specifieke kennis en vaardigheden moeten verwerven.

De wet geeft een basis waarop de werkgever moet verder werken. De beslissingen over het aantal hulpverleners en hun opleiding moet dus beslist worden door de werkgever. Omdat de wet nogal theoretisch is, bestaat er gelukkig een schematisch hulpmiddel opgesteld door Co-prev. (www.co-prev.be

Nog wat side notes:

Hulp nodig bij het organiseren van de nodige opleidingen? 

Opleidingscentrum Act Now heeft een breed gamma aan opleidingen. Van de basisopleiding (16u), tot initiatiecursussen, opfrismodules, enz.
Alle opleidingen kunnen we aanpassen naar gelang jullie vraag/noden. 

Aantal werknemers

1-19

20-499

>500

GROOT RISICO (vb. bouw, scheikundige sector, staalindustrie,…)

Aangeduide personen

Minimaal 50% van de werknemers

OF

Minimum 1

 

 

 

Hulpverleners

Minimum 1 per begonnen schijf van 20

Minimum 1 per begonnen schijf van 20

Verpleegkundigen

 

1 (vanaf 200)

Minimum 1 per begonnen schijf van 500

GEMIDDELD RISICO (vb. atelier, assemblagebedrijf,…)

Aangeduide personen

Minimum 1

 

 

Hulpverleners

 

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Verpleegkundigen

 

 

Minimum 1 per begonnen schijf van 1000

BEPERKT RISICO (vb. kantoren,…)

Aangeduide personen

Minimum 1

 

 

Hulpverleners

 

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Verpleegkundigen

 

 

Minimum 1 per begonnen schijf van 1000