Algemene voorwaarden

Contractvoorwaarden Act Now! Opleidingen


Art. 1 Inschrijven


Art. 1.1 Inschrijven gebeurt via het daartoe voorziene inschrijvingsformulier (zie website www.actnow-opleidingen.be ). Als u ons dit inschrijvingsformulier toestuurt is uw inschrijving definitief. U ontvangt hiervan ook een automatische bevestiging op het door u opgegeven mailadres. 


Art. 2 Annuleren & herplanning


Art. 2.1 In geval van een annulatie / herplanning dient deze schriftelijk (uitsluitend per e-mail naar info@actnow-opleidingen) te gebeuren.


Art. 2.2 Een kosteloze herplanning/annulatie is mogelijk tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de geboekte opleiding. Zo niet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.


Art. 2.3 Een kosteloze herplanning is ten allen tijde mogelijk, dit enkel in volgende situaties: ziekte (te staven door een dokterattest), een ongeval (te staven door dokterattest/ PV van de politie) of een sterfgeval in de familie (te staven door overlijdensbrief). Bij deze attestatie is een duidelijke link tussen enerzijds datum van het voorval, en anderzijds de datum van de ingeboekte opleiding.  


Art. 2.4 Act Now opleidingen behoudt zich het recht om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval worden alle reeds uitgevoerde betalingen binnen de tien werkdagen teruggestort. 


Art. 3 Betaling


Art. 3.1 De factuur is betaalbaar 2 weken na factuurdatum.


Art. 3.2 Bij een niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 50 euro. 


Art. 3.3 Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van kortrijk. 


Art. 4 Geldigheidsduur offerte


Art. 4.1 De offerte blijft 2 weken geldig na verzenddatum


Art. 5 Organisatie


Art. 5.1 De cursist neemt kennis van het feit dat Act Now opleidingen, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelkij is voor schade (zowel materiĆ«le, als lichamelijke-), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de lessen. 


Art. 5.2 Tekortkomingen van Act Now opleidingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld (staking, onverwachte file, plotse ziekte, ...) en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 


Art. 6. Defecten


Art. 6.1 Indien de machines technisch niet in orde ogen volgens de wettelijke verplichtingen kan onze lesgever ten allen tijde weigeren om de opleiding voort te zetten. In dit geval factureren wij toch de ingeplande sessie(s). 


Art. 7 Taal


Art. 7.1 De standaardtaal van de opleiding is Nederlands. Het boeken van opleidingen in andere talen is mogelijk (NL/FR/ENG) mits dit expliciet aangegeven wordt door de klant bij inplanning

Art. 7.2 Een opleiding gaat door in 1 taal (standaard in het nederlands, ofwel diegene waarin de opleiding werd geboekt), het is voor de lesgever onmogelijk om op hetzelfde moment, meerdere talen te combineren. 


Art. 7.3 Indien de deelnemers de taal van de opleiding onvoldoende/ niet machtig zijn, dan kan de lesgever beslissen om deze opleiding te annuleren/ niet te laten doorgaan. Deze ingeboekte sessie(s) zullen gefactureerd worden naar de klant. 

Art. 8 Persoonsgegevens die wij verwerken 


ACT NOW verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan deze applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag.


GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.


Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze website.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy


Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out


Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze website en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze website door de gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.


AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor Remarketing en Behavioral Targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze website linkt met het Adwords advertentienetwerk en de doubleclick cookie.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@actnow-opleidingen.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

ACT NOW verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:HOE LANG EN WAAR WE GEGEVENS BEWAREN

ACT NOW zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 7 jaar.  Gegevens worden bewaard in BelgiĆ«.


DELEN MET ANDEREN

ACT NOW verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

ACT NOW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ACT NOW gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@actnow-opleidingen.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. ACT NOW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


BEVEILIGING

ACT NOW neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@actnow-opleidingen.be. Klacht indienen via de Privacycommissie is mogelijk.


Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.